VÅRKAMPEN!! 20/4

VÅRKAMPEN!!


Hej kaktusar!🌵

Nu släpps biljetterna till en av årets stora höjdpunkter – VÅRKAMPEN!!

Det kommer finnas 2 typer av biljetter:
🩵Paket match + eftersläpp på Stars 80kr
🩵Match 40kr

Biljetterna till eftersläppet finns i begränsat antal så det är först till kvarn som gäller! När dessa är slut finns vanliga biljetter att köpa på VIP Monkey för 100kr, då utöver matchbiljetten.

Biljetterna släpps om 1 timme på Nortic, länk kommer på story 14:00. Var redo!!

Det här kan man ju bara inte missa⚽️🩵

Under renovering..

Meskalins hemsida är under renovering, kom tillbaka senare.

Bli privatlärare i läxhjälp och mattehjälp vid sidan av studierna!

Har du goda mattekunskaper och söker efter en extra sysselsättning vid sidan av studierna? Då kan vi tipsa dig om att söka in till SmartStudies! Vi specialiserar oss på läxhjälp i matematik men du kan hjälpa till i ett annat skolämne om du vill. Vi har hjälpt elever i över ett årtionde med läxhjälp.  Det är många elever runt om i Sverige som gärna vill ha hjälp med matten och nu har du chansen att hjälpa till som studiecoach. Läs mer här om hur det är att vara en  SmartStudies privatlärare och ansök redan idag! 

Ge läxhjälp till dina elever online

Som studiecoach har du flera valmöjligheter. Du kan välja att träffa din elev för fysisk läxhjälp vilket betyder att ni kan ses hemma hos elev för att ha undervisningen. Eller, så kan ni ses på ett stadsbibliotek eller i eleven skola och sitta i ett studierum. Vart det blir kan ni bestämma tillsammans. 

Men vi har också ett till alternativ, och det är SmartStudies läxhjälp online. Det är något som blir allt mer populärt. Det är ett mycket smidigt alternativ och de som har testat de säger att det fungerar lika bra som om man hade setts i verkligheten. Varken du eller din elev behöver resa mer än nödvändigt och det finns goda hjälpmedel som ni kan använda er av om ni väljer att ta detta alternativet. Exempelvis finns det en virtuell whiteboard. 

Välj att ge läxhjälp i matte eller annat skolämne 

Vi specialiserar oss på att ge läxhjälp i matte, men du kan likväl söka in till att bli studiecoach för ett annat skolämne. Oavsett vilket skolämne en elev behöver hjälp med så ser vi till att matcha ihop dem med en studiecoach. Läser du själv på universitetet så har du behörighet att hjälpa till med matten på alla nivåer som mattelärare. Du kan också söka i till Allakando mattehjälp vilket är vårt moderbolag. 

När man läser eller har läst på en högre utbildningsnivå så har du automatisk behörighet att kunna hjälpa elever som går i grundskolan och gymnasiet. Du får också undervisa i mer än ett ämne. Exempelvis kan du kombinera att att hjälpa till med matte, men också undervisa i svenska på grundskolenivå. I din ansökan kan du berätta för oss vilket elle vilka ämnen du skulle vilja ge studiehjälp i. 

Utbildning sker innan du kan ge läxhjälp 

Har du aldrig gett läxhjälp till någon annan innan behöver du inte vara orolig. Inga tidigare erfarenheter krävs. Det som är viktigt är att du har goda ämneskunskaper och att du är engagerad och vill hjälpa yngre elever nå sina studiemål. När du har fått en anställning så kommer du först och främst att få gå en utbildning hos oss och lära dig vår studiemetod. 

Vi har som mål att alla våra elever ska efter studiehjälp med oss känna att det har fått med sig mycket goda sakkunskaper men också lärdomar inom exempelvis studieteknik. Därmed kommer du att få lära dig mer om detta så du i din tur kan föra vidare detta till dina studieelever. Vill du läsa på mer om studietekniker kan du gå in på denna sida som ger dig användbara tips inom läxhjälp. Du finner även bra tips inom mattehjälp

Du får med dig unika nyckelfärdigheter 

Att vara privatlärare innebär att du kommer få med dig bra arbetslivserfarenheter och du kommer att utveckla andra färdigheter som du kommer ha stor användning av framöver. Exempelvis så kommer du att få lära dig mer om retorik och ledarskap, vilket är mycket bra att kunna. Dessutom kommer du i din roll som studiecoach utveckla dina pedagogiska samt kommunikationsfärdigheter. Att vara studiecoach för läxhjälp innebär att du ger en elev en chans att nå sina studiemål, samtidigt som du själv samlar på dig bra erfarenheter och utvecklar konkurrenskraftiga färdigheter.

Det finns många studenter som också hjälper till som nanny via myNanny vid sidan av sina studier. Om man framförallt vill passa yngre barn kan man istället söka positionen som nanny på NannyPoppins.

Årsmöte 2021!!! Sök senast 10 januari

DET ÄR DAGS ATT UTSE EN NY STYRELSE OCH SEXMÄSTERI!
Detta kommer ske den 19 januari klockan 17.00 digitalt!
Nedan följer en utförlig beskrivning av respektive post. Vill DU ansöka till någon av posterna?
Gör detta genom att skicka ett mail till: valberedning@meskalin.se
I mailet ska följande uppgifter finnas med:
– Namn.
– Ålder.
– Klass.
– Vilken post du vill ansöka till.
– Varför du söker till posten, samt varför du passar i rollen. – Samt kontaktuppgifter (mobilnummer).Ansökan ska vara mailen tillhanda SENAST 10 januari!
OBS! På årsmötet går det BARA att söka de poster som saknar ansökningar.
———————————- BESKRIVNINGAR:
Ordförande:
Ordföranden är Meskalins ansikte utåt, mot studenterna och de övriga föreningarna i Kalmar. Det är ordföranden som ser till att styrelsens möten och arbete sköts på ett bra sätt, samt är en länk mellan föreningen och Linnestudenterna. Ordföranden ska med hjälp av kassören hålla god kontroll på ekonomin samt ha god koll på stadgarna så att de efterföljs. Dessutom ska ordföranden se till att budgeten hålls. Ordföranden bör vara ett känt ansikte för alla institutionens medlemmar.

Vice ordförande
Vice ordförande ska kunna hoppa in om ordinarie ordförande är otillgänglig. Därför behöver vice ordförande vara väl insatt i styrelsens arbete samt förberedd för att axla det ansvar som tillkommer ordförandeposten.

Sexmästare (2 st)
Sexmästarna är de personer som håller i de flesta aktiviteter som arrangeras av föreningen; nollningen och sittningar etc. Sexmästarna bör vara utåtriktade personer och ett stort kontaktnät är en stor fördel. De ska ha lätt för att delegera arbete och behöver vara socialt kompatibla med alla slags människor. Sexmästarna ska göra sig kända bland studenterna, då de fungerar som ett nav i de flesta sociala sammanhang.

Kassör
Kassören sköter ekonomin och samarbetar med ordförande och vice kassör om detta. Det är även kassören som handhar de flesta inköp. Budgetar för våra olika områden ska uppföras tillsammans med de olika styrelseledamöterna som är ansvariga för respektive område. Kassören ser till att bokföringen sköts under året och att upprätta bokslut och budget vid årsskiftet.

Vice kassör
Vice kassören hjälper kassören med arbetsuppgifterna som kommer med kassörsrollen, och bör vara lika insatt som kassören i föreningens ekonomi.

Informations- och webbansvarig
Informations- och webbansvarig sköter merparten av Meskalins kommunikation utåt. Det innefattar att hålla medlemmarna informerade om vad styrelsen och föreningen hittar på via hemsidan, sociala medier samt affischer och dylikt. Hen bör även upprätthålla kontakt med medlemmar på sociala medier samt sköta det grafiska arbetet som till exempel trycksaker och eventbilder.

Sekreterare
Sekreteraren ska skriva protokoll vid styrelsemötena. Sekreteraren ska hålla koll på bordlagda ärenden och se till att de kommer upp vid rätt tillfälle. Sekreteraren ska se till att protokollen justeras. Sekreteraren ska se till att genomförandet av besluten sker av beslutad person.

Utbildningsansvarig
Som utbildningsansvarig sitter man, utöver Meskalins styrelse, även med i kårens utbildningsutskott. I stora drag betyder det att det är utbildningsansvarig som ansvarar för att utbildning inom föreningen sköts. Studenter som inte är nöjda med sin utbildning eller något annat som rör utbildningen ska kunna vända sig till denna person, som sedan ska ta det vidare till mötena med de andra utbildningsutskotten.

Sponsoransvarig
Som sponsoransvarig är du ansvarig för att dra in sponsring till Meskalins olika event. En väldigt bra möjlighet att komma i kontakt med näringslivet i Kalmar och skapa goda kontakter.

Socialt ansvarig
Hjälper sexmästeriet och sexmästarna. Ansvarar för jobbare på sittningar, egna och om andra föreningar vill köra utbyte etc. Ska ha bra kontakt med Sjösjukan och de andra föreningarna. Utlyser jobbare till Sjösjukan. Ska jobba själv ibland. Ansvarar för aktiviteter utöver sittningar och nollningen under året.

SÖKBARA POSTER UTANFÖR STYRELSENINOM SEXMÄSTERIET
Sexmästeriets huvudsakliga uppgift är att bistå Sexmästarna och Socialt ansvarig framförallt vid introduktionsveckorna och dess planering, och aktiviteter innan och efter introduktionen. Sexmästeriet är lekledare blandat med hjälpnissar, och står nära till Styrelsen och Sexmästarna, då Sexmästarna är länken mellan Styrelsen och Sexmästeriet.

Spex- och aktivitetsledamot
Ansvarar för att arrangera spex inför sittningar under och utanför årets introduktionsveckor. Under introduktionsveckorna sker samarbetet främst med Sexmästarna, och utanför introduktionsveckorna sker samarbetet främst med Socialt ansvarig där ledamoten hjälper till vid aktiviteter. Därtill delar Spex- och aktivitetsledamoten tillsammans med övriga ledamöter ansvar för Kaktusgalan och examensbanketten.

Bokningsledamot
Bokningsledamoten ansvarar för att genomföra bokningar av lokaler inför sittningar under och utanför årets introduktionsveckor, så som kick-offer och liknande arrangemang. Bokningsledamoten ansvarar ej för bokning av lokal vid föreningsmöten. Ansvarar med resten av sexmästeriets ledamöter för Kaktusgalan och examensbanketten.

Kommunikationsledamot
Kommunikationsledamoten ansvarar för anskaffning av affischer inför årets sittningar och märken för föreningens busbyxor. I samröre med föreningens Informations- och webbansvarig så använder ledamoten föreningens instragramkonto, facebookprofil och snapchatkonto under framförallt årets introduktionsveckor. Det är därför viktigt att info- och webbansvarig och ledamoten för god dialog då under introduktionsveckorna då de arbetar nära. Ansvarar tillsammans med resten av sexmästeriets ledamöter för Kaktusgalan och examensbanketten.

Inköpsledamot
Inköpsledamoten är, tillsammans med föreningens Kassör och Vice kassör, ansvarig för inköp av till exempel pynt under och utanför bokningar under årets introduktionsveckor, och att inköp sker i kontrollerade former och dokumenteras rätt (ex att kvitton sparas och förs vidare till Kassör/Vice Kassör). Ansvarar tillsammans med resten av ledamöterna för Kaktusgalan och examensbanketten.

Fadderledamot (2st)
Fadderledamöterna har ansvar för föreningens faddrar innan och under årets introduktionsveckor. I samarbete med sexmästarna ansvarar de för att välja
ut vilka som kommer agera faddrar under årets introduktionsveckor. Ansvarar tillsammans med resten av ledamöterna för Kaktusgalan och examensbanketten.

ÖVRIGA
Valberedning (2 st)
Valberedningen ska bestå av minst 2 personer och har till uppgift att föreslå kandidater till poster som tillsätts på årsmötet. Detta innebär att ta emot ansökningar, hålla i intervjuer och att fylla de poster som eventuellt är vakanta och valbara genom ett fyllnadsval på stormöte.

Verksamhetsrevisor
Styrelsens verksamhet ska granskas på årsmötet av verksamhetsrevisorn. Det åligger verksamhetsrevisorn att följa upp beslut tagna på stormöten så att de efterlevs av styrelsen samt att styrelsen sköter sina arbetsuppgifter i enlighet med stadgarna. Verksamhetsrevisorn ska senast på årsmötet avge berättelse över sin granskning.

Ekonomiskrevisor
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av en revisor, och det åligger revisorn att löpande kontrollera de ekonomiska transaktionerna, som tillges denne av kassören och vice kassören. Revisorn ska senast på årsmötets avge berättelse över sin granskning.

ENGLISH BELOW
January 19th 5 AM online it`s time for this years annual meeting online! A new board and sex mastery will be appointed. If you are intrested in
associations and want to join Meskalin, don´t forget to apply on one of the posts. The last day to sign up is January 10th!

E-mail your name, age, class, which post and why and write down your contact information to valberedning@meskalin.se

Ta chansen – bli studiecoach och hjälp yngre elever med läxhjälp

Du har nu möjligheten att göra stor skillnad för en annan elev genom att bli studiecoach i läxhjälp. Många elever känner att de både vill och behöver ha privat läxhjälp. Anledningarna varierar, men det är många som känner att de inte får det stöd de behöver i skolan. De halkar efter och har svårt att ta igen det på egen hand. Företaget Allakando har sedan 2007 matchat elever med en privat studiecoach, och de tar gärna emot fler som är sugna på att hjälpa till. Ansök idag och hjälp till hos Allakando läxhjälp! 

Flexibla tider som läxhjälp — utmärkt för dig

De som hjälper till som studiecoacher i nuläget studerar själva på antingen gymnasiet eller universitet eller högskola. Det är nämligen så att vara studiecoach är väldigt flexibelt vilket gör att det passar perfekt som en sidosyssla när man studerar.
Vi förstår att hur ofta du kan hjälpa till som studiecoach beror självfallet på vilken studietakt du studerar på. Läser du på heltid har man kanske svårt att hjälpa till flera gånger i veckan, men det kanske är någon termin man läser på halvfart, eller så studerar du någon enstaka kurs. En elev kanske baar behöver hjälp en gång i veckan, andra fler gånger. Du meddelar oss hur ofta det passar dig att hjälpa till med läxhjälp.

Hjälp till med läxhjälp online eller fysisk 

Hos Allakando så kan elever välja mellan två upplägg för lektioner med sin privatlärare. Antingen så träffar man sin elev för fysisk läxhjälp, då kan man antingen ses på stadsbiblioteket eller bestämma att man ses hemma hos eleven. Andra alternativet är att man gör läxhjälp online. Då behöver varken du eller din elev resa mer än nödvändigt, vilket kan vara ett väldigt bra alternativ med tanke på rådande omständigheter. Du kan återigen berätta för oss vad du tror hade passat dig bäst.
Du kan du även hjälpa till som privatlärare i en online kurs som ger tips och övningar inför högskoleprovet. I kursen har vi gärna med en studiecoach som har goda kunskaper om provet. Känner du att du passar in på detta kan du berätta det för oss i din ansökan. 

Ge läxhjälp i ett eller flera ämnen

För att så många elever som möjligt ska kunna få läxhjälp så erbjuder vi studiehjälp i alla möjliga skolämnen, från grundskolan upp till universitets- och högskolenivå. Man kan ge läxhjälp i samhällsvetenskap, naturvetenskap, språk mm. Har du toppbetyg inom matematik så kan du vända dig till systeroganisationen SmartStudies som specialiserar sig på att ge läxhjälp i matte. Många elever kämpar med matten, på alla olika nivåer, så de vill gärna ha en mattelärare som kan ge dem mattehjälp

Konkurrenskraftiga färdigheter som studiecoach 

Att vara studiecoach ger dig flera färdigheter och kunskaper som man kan lägga till på sitt CV. De som har varit lärare hos Allakando nämner att de har fått med sig goda ledaregenskaper och kommunikationsförmågor, samt goda pedagogiska förmågor. Allt detta är något som är konkurrenskraftiga egenskaper på marknaden. Du får även med dig goda meriter och referenser som också är användbart.  För att få snabba tips och information om alltifrån studietekniker, högskolprovet och hur man refererar kan du gå in på läxhjälp för tips

Introduktion 2020

Årets introduktion är snart här. Den 24 augusti ses vi! Vi i Meskalin är så taggade på att få träffa alla er som ska börja plugga i höst. Hoppas att ni känner detsamma! Som ni säkert förstått kommer årets introduktion se lite annorlunda ut med tanke på omständigheterna MEN låt inte det hindra oss från att göra två helt oförglömliga veckor med roliga aktiviteter och härlig gemenskap. För att följa restriktionerna kommer vi delas in i 4 olika grupper där alla grupper är blandade och inte klassvis och ska göra samma aktiviteter runt om i Kalmar men inte samtidigt. Det finns ett preliminärt schema på i ett evenemang på facebook. Där kommer ni även inom en snar framtid få veta vilken grupp ni kommer tillhöra, länken hittar du här https://www.facebook.com/events/692829944636271/ . Dessutom kommer ni även bli inbjudna till en klassgrupp tillsammans med era framtida klasskamrater.

OBS! Det viktigaste för oss är att ni under dessa två veckor ska känna er trygga och därför har vi något som kallas Nollefriden. Ni ska på något sätt inte känna press av oss faddrar att dricka alkohol eller göra något sexuellt. Nollefriden är med andra ord till för er som ska börja och ge en trygghet och trevnad.

Vid frågor eller andra funderingar tveka inte på att höra av er antingen via facebook https://www.facebook.com/MeskalinKalmar eller instagram https://www.instagram.com/meskalinkalmar/?hl=sv.

VI SES SNART!!

For english
INTRODUCTION 2020

This years introduction is yet to come, August 24th we finally meet! We in Meskalin is so excited to meet you all who will start studying this autumn. Hope you feel the same! As you already know this introduction will be a little bit different because of the circumstances BUT don´t let that prevent us from having two memorable weeks with a lot of fun activities and community. We will be divided in four groups where all groups is mixed and will do the same activities but not at the same time. There is a preliminary schedule on a facebook event. On that event you can very soon also find which group you belong to, here is the link https://www.facebook.com/events/692829944636271/. You will as well be invided to your class group together with your future classmates.

One thing to notice is that we want you to have the best two weeks there you can feel safe and therefore we have something called ”Nollefriden!. You shouldn´t feel any type of pressure from the sponsors that you should drink alcohol or do a sexual act and that´s the reason why ”Nollefriden” exists.

If you have any quetions or thoughts don´t hesitate to get in touch with us either on facebook https://www.facebook.com/MeskalinKalmar or instagram https://www.instagram.com/meskalinkalmar/?hl=sv.

SEE YOU SOON!

SJÖSJUKANS ÅRSMÖTE

26/2-20 17.00

Den är snart dags för vår kära studentpub Sjösjukan att hålla årsmöte där vi ska rösta fram den nya styrelsen. Är du en av dem som är intresserad av att sitta i den nya styrelsen är det tids nog att söka till en eller flera poster. Vill du istället gå dit och göra din röst hörd och rösta fram de rätta personer ska du definitivt gå dit. Torsdag den 27/2 klockan 17.00 startar mötet och 17.30 stängs insläppet så var i tid!

Gå in på Sjösjukans facebook sida i länken nedan och klicka i ”kommer”. SES DÄR 🙂
https://www.facebook.com/events/819344965203965/

MESKALINS INTRODUKTION 2019!

VARMT VÄLKOMMEN TILL MESKALINS INTRODUKTION 2019!

Meskalin är studentföreningen för dig som läser Journalistik och Medieproduktion (JOM), Mediekreatörprogrammet (MEK), Medieentreprenörprogrammet (MEP), Visual Communication + Change (VIC), Kulturarv i samtid och framtid (KULT) eller Internationella samhällsstudier (INSAM). Föreningen drivs av studenter från ovannämnda program som alla arbetar för att du ska få en så fantastisk studietid som möjligt.

Måndagen den 26/8 drar vi igång Introduktionen 2019 (!!!). Introduktionen pågår under två veckors tid och är fullspäckad med roliga aktiviteter samt överraskningar. Du får möjligheten att träffa alla nya klasskompisar, vänner och bekanta dig med allt det bästa Kalmar har att erbjuda.

Evenemanget finns till för att du ska få information om introduktionen, så viktigt att du klickar i att du kommer, och förbered dig på två oförglömliga veckor!

Har du frågor gällande introduktionen (vilka som helst) får du mer än gärna kontakta Daniel Marsfeld & Kajsa Morenius som är sexmästare i Meskalin och därmed ansvariga för introduktionen 2019 – sexmastare@meskalin.se

————————————————————–

VIKTIG INFO:
– Inga aktiviteter är till för att förnedra eller få dig att känna dig obekväm. Allt är frivilligt och är enbart till för att skapa en bra sammanhållning och för att du ska hitta nya kompisar redan första veckan. Skulle du på något sätt känna att du blivit illa behandlad eller av annan anledning inte mår bra, kontakta en sexmästare eller någon fadder. Vi finns här för dig och vill inget hellre än att du ska må bra!

– Under introduktionen kommer alla nya studenter bära något som kallas ”nolleband”. Dessa finns till för att faddrarna enkelt ska kunna känna igen er och se vilken förening ni tillhör. Nollebanden ska sitta på under hela introduktionen och får inte tas av förrän i slutet på finsittningen, då ni går från att vara nollor till ettor. Banden delas ut första måndagen så för dig som inte kommer närvara under första dagen – leta reda på någon i turkosa byxor så löser vi det!

—————————————————————-

SOCIALA MEDIER
Instagram: MeskalinKalmar
Här kommer vi varje dag presentera vilka som är nyktert ansvariga. Vi förstår att det är många namn att lära sig, så vi underlättar det hela med att publicera bilder på faddrarna som är nyktra för dagen! Tar du bilder under introduktionen får du gärna tagga bilderna med #kaktusintro19, så samlar vi in alla härliga minnen på ett och samma ställe!

Hemsida: meskalin.se
Facebook: MeskalinKalmar
Snapchat: MeskalinKalmar
————————————————

Känner du att du inte riktigt har koll på hur Kalmarhems bostadsgaranti fungerar? Här är en länk som kanske kan besvara några av dina frågor:
https://kalmarhem.se/student/studentbostadsgarantin/

————————————————-

Schema

————————————————-
Måndag 26/8
Vi startar hela introduktionen på Saga Bion klockan 09:00.
Har du svårt att hitta? Ingen fara! Det kommer stå ett gäng faddrar vid Max hamburgare mellan 8.15-8.30 för att möta upp er som är osäkra på vart ni ska. Känner du dig förvirrad? Spana efter turkosa byxor! Alla Meskalins faddrar kommer bära sina turkosa byxor under hela introduktionen.

Väl inne på biografen kommer vi att presentera diverse olika information, allt för att du ska bli väl förberedd inför introduktionen, men även studentlivet i sin helhet. (Och för att vi vill flexa lite i rampljuset.)

Efter presentationen kommer vi att delas in i lite grupper, huvudfaddervis. Därefter påbörjar vi vår stadsvandring där ni får chansen att kolla in Kalmar. Detta kommer bli ett ypperligt tillfälle att upptäcka staden och få en överblick över dess faciliteter (matbutiker, gym, osv), samtidigt som du får tid till att prata med din huvudfadder och blivande klasskamrater. Vi kommer också gå förbi er nya skola och köpa biljetter till nollningens alla festligheter.

När ben och huvuden är trötta smiter vi hem för att vila upp oss inför introduktionens första kårkväll. Men ingen kårkväll utan lite gött parkhäng! Vi möts upp redan 18:00 i Kalmarsundsparken för att sedan gemensamt dra oss mot Skälby Loge vars portar öppnas 22.00. Där festar vi så länge bena bär oss.

Tisdag 27/8
Vi kör en sovmorgon idag!
Vi möts klockan 12.00 på Larmtorget för den årliga “Kaktuskampen”. En kamp på liv och död (japp) där ni delas upp i lag och skickas ut på en poängjakt runt om i Kalmars lilla (men ack så charmiga) stadskärna. Låt bäste kaktus vinna!

Tips: Eftermiddagen är ett ypperligt tillfälle att kika efter turkos utstyrsel inför morgondagens Turkossittning. Eller kanske ta en nap. Delta i en korvätartävling. Bygga en båt. Ni väljer!

18:00 Möts vi upp på Kalmarsundsparken för trubadurkväll, ta med dig ditt mysigaste humör och eventuellt något att sitta på så ses vi för att dela en dunderhärlig kväll ihop med de andra föreningarna.

Därefter är det äntligen dags för er att göra premiär på vår alldeles egna (nästan iallafall, vi delar den med två andra föreningar) studentpub – SJÖSJUKAN! Sjukan, sjukis, kranen – kärt barn har många namn. Notera att du endast kan betala med KONTANTER på puben, så se till att ta ut pengar i förväg för att slippa ett (likt mellandagsrea)-kaos runt bankomaterna. Tips! Sjösjukan har begränsat med platser så se till att vara där i tid till öppningen vid 21:00.

Onsdag 28/8
Kl. 10.00 möts vi upp på Kalmar Sportcenter för “Varannan vatten”, ett nyktert evenemang som Linnéstudenterna står för. Här kommer det att finnas diverse roliga aktiviteter, så ta med dig leksinnet och ha det sköj! (NYKTERT EVENT, INGEN ALKOHOL FÅR FÖRTÄRAS PÅ PLATS, VIKTIGT VIKTIGT!!!)

Efter en dag full av aktiviteter har det blivit dags för er första sittning! Temat går i Meskalins egen färg, alltså TURKOS. MAXA dig själv med allt turkost du har i dina ägor och förbered dig på en kväll du sent kommer att glömma. Kl 18 utanför Harrys ses vi. Vill du hålla låda? Göra ett spex? En dans kanske, eller dra ett dåligt skämt. Göra ett partytrick, avge en kärleksförklaring eller bara stå i rampljuset. Hör isåfall av er till någon av oss faddrar, antingen innan eller under kvällen.

Efter turkossittningen drar vi till Sjösjukan och mellanfestar innan vi drar oss tillbaka till Harrys för partyyyyy!!

Torsdag 29/8
Sovmorgon, varsågod!
Vi möts klockan 12.00 i KSP för lekar och tävlingar med Humanus. Ett tips är att inte ha på dig dina finaste, mest värdefulla kläder. Det kommer bli stökigt.

Sen blir det MYSSTUND! 18.00 möts vi återigen i KSP för MUSIKQUIZ med Radio Shore (studentradion). Myskläder och något att sitta på så är du hemma!

Fredag 30/8
Nu ska vi visa vilken förening som är bäst (trots att vi redan vet att det är Meskalin såklart)! 12:00 möts vi upp vid Kalmarsundsparken för föreningskamp. Vi kommer gå ut med information om vart du kan möta upp en fadder om du är osäker på hur du tar dig dit.

Efter föreningskampen drar vi hem en sväng och förbereder oss för GARDEN PARTY! Biljetter har du förhoppningsvis köpt i måndags. Har du missat det? Hör av dig till någon av oss faddrar så ska vi försöka lösa det. Gör dig redo för att dansa under bar himmel till grym musik i underbara Kalmarsundsparken.

Kl 18.00 kommer vi att styra en förfest för att få en grym uppladdning till Garden Party. Kom och dansa med oss så tågar vi sen tillsammans mot Kalmarsundsparken.

Lördag 31/8
ÄNTLIGEN DAGSFEST! Den årliga dagsfesten med ESS startar 13.00 då båda föreningarna samlas på Sveaplan för att sedan tåga tillsammans mot Harrys. Med goa priser i baren och en partyhöjande saxofonist är detta något ni INTE vill missa!!!

Därefter drar vi hem, käkar lite och gör oss i ordning för Garden Party 2.0! Denna afton kan vi även utlova livemusik – så dra på dig partyskorna även idag så ses vi i Kalmarsundsparken.

Söndag 1/9
Idag gör vi absolut INGENTING. Köp en pizza, se en film, häng med dina nya kompisar och viiiilaaa! För om bara 24h drar den andra introduktionsveckan igång, och inte bara det, utan även allvaret. Vi ses i skolan imorgon kompisar!

Måndag 2/9
Nu börjar allvaret på riktigt! Första skoldagen och vi hoppas att allt rullar på bra för er ♥.
Kl 18.00 ses vi i Kalmarsundsparken för att avgöra vilken förening som är grymmast på sommarens nationalsport, brännboll! Är brännbollstunering inget för dig? Kom ändå! Ta med en filt, chilla lite och agera hejarklack åt dina kompisar.

Tisdag 3/9
PUBRUNDA IT IS! Vi kommer att ta oss mellan Kalmars olika uteställen och det hela kommer att spetsas med en fartfylld poängjakt, HUR KUL!!? Vi möts klockan 18.00 på Larmtorget där vidare information om kvällen kommer att förmedlas.

VIKTIGT: Ät en rejäl middag, det kommer bli en lång kväll!

Pubrundan avslutas med eftersläpp! ROLIGT!!!

Onsdag 4/9
Har ni varit på en cykelfest innan? Inte det!? Men då är det verkligen dags! Kl 18.00 samlas vi på Sveaplan för att dela in oss i lag och ge ut mer specifik information om hur kvällen kommer urarta sig. Har du ingen cykel? Inga problem! Ta skjuts av en polare eller se det som ett ypperligt tillfälle för en härlig promenad genom Kalmars fina gator (avstånden är inte så långa).

Du ska inte tro att vi är klara efter cykelfesten. Natten är ung och vi likaså! Det blir eftersläpp på Harrys med massa dans enda in på småtimmarna.

Torsdag 5/9
Minifestival med våra kära föreningar ESS, CNAS, Humanus och Spiik. Kl 18.00 möts vi i Kalmarsundsparken för härligt häng med liveband, försäljning av märken och vi hörde rykten om att det kommer finnas finfint käk att köpa, hur kul!?

Nu har ni också en fin chans att lära känna dom andra föreningar, vi lovar att dom är lika snälla som vi!

Fredag 6/9
Ikväll tar vi det lugnt (äntligen). Vi ses kl 18.00 i vallgraven för lite lekar, soft häng och uppladdning inför den stora dagen. Därefter är det faktiskt dags att gå hem och ladda batterierna, för imorgon är det ALL IN som gäller!

Tips: ta med en filt eller brassestol samt något gott att äta.

Lördag 7/9
IKVÄLL KÖR VI ALL IN!!! Äntligen dags för finsittningen och dagen då ni går från nollor till ettor. Detta ska vi fira på bästa sätt med finsittning på Calmar Stadshotell, kl 18.00 ses vi där. Dra på dig det tjusigaste du har. Galaklänning, kostym, klackar, slips, fluga, YOU NAME IT! Ikväll ska vi fira in er i detta underbara studentliv genom att ta av nollebanden (men inte tills vi säger till så glöm inte att ha på er dom!).

Vi avslutar sen detta genom ett rejält firande på Park Hermina för nollningens sista kårkväll!

Söndag 8/9
Tack för dessa två veckor, glöm inte att ni är grymma!!! Puss och kram, ta nu en rejäl vilodag, det förtjänar ni ♥

SES I HÖST!

Vårterminen har gått mot sitt slut! Tentor har skrivits, csn har slösats på systemet och utekvällarna har avslutats på max! Nu vill vi i styrelsen och sexmästeriet önska våra medlemmar en glad sommar! ☀️??
Vi ses till höstterminen och peppar inför introduktionsveckorna!