Sök till styrelsen 2015

Det är dags för oss i nuvarande styrelsen att säga tack och adjö och låta nya, fräscha och sköna meskalinare ta över rollen som skolans bästa studentföreningsstyrelse.

Senast söndagen den 21 december vill valberedningen ha in din ansökan. Maila till info@meskalin.se.
I din ansökan vill vi gärna veta lite varför du kommer att kunna klara av och sköta posten snyggt, om du har tidigare erfarenheter (ex ekonomiintresse, årets nolla, duktig på tex marknadsföring, suttit i styrelse tidigare, jobberfarenheter etc) och namn, klass och årskurs.

Här nedan följer en kort beskrIvning av varje post. För mer ingående information om posterna så gå in på dokument i menyn till vänster och välj sen ”befattningsbeskrivningar för styrelseposter”.

ORDFÖRANDE
Ordföranden är den person som oftast är föreningens ansikte utåt.
Ordföranden ska vara den som har ett helhetsgrepp på verksamheten och stå för det huvudsakliga samordnandet av styrelsearbetet.
Ordföranden ska hålla, med hjälp av kassören, god kontroll på ekonomin och stödja kassören. Dessutom ska ordföranden se till att budgeten hålls.
Ordföranden bör ha som ambition att alla på institutionen vet vem han eller hon är. Det är lämpligt att det är ordföranden som sköter kontakterna med skolans ledning.
Ansvarsområden:
*att stadgar följs samt att verksamheten fungerar så som årsmötet bestämt.
*att göra beredning inför möten samt se till att besluten blir verkställda samt att skicka ut dagordning i god tid innan styrelsemöten.
*att möten har god mötesteknik och ordning råder under möten.
*att se till att ledamöterna genomför sina åtaganden.
*att rutiner och befattningsbeskrivningar är i ordning och aktuella.

VICE ORDFÖRANDE
Det är viktigt att som vice ordförande vara med på alla möten, då man när som ska kunna hoppa in som ordförande om det behövs. Det är därför viktigt att ha koll på vad som händer inom hela föreningen. Som vice ordförande följer man även med ordföranden på ordförandemöten, där två representanter från varje studentförening i Kalmar träffas en gång i månaden för att diskutera saker som händer. Det är viktigt att gå på dessa för att bygga upp kontakten med de andra föreningarna. Det gäller som vice ordförande att se till att det är regelbundna möten och att saker och ting händer.
Ansvarsområde:
– Att stadgar och normer följs samt att verksamheten fungerar. Att likt ordföranden se till att beslut blir verkställda.
– Att ersätta ordföranden vid behov.

SEXMÄSTARE & VICE SEXMÄSTARE (två poster)
Dessa två personer är de som håller i de flesta aktiviteter som arrangeras av föreningen: nollning, tentaslask, sittningar, evenemang m.m. Sexmästarna ska vara utåtriktade och kunna ha lätt för att ta folk på rätt sätt. Det rekommenderas starkt att Sexmästare och vice delar på arbetsbördan, särskilt inför nollningen. Skillnaden mellan Sexmästare och vice är att Sexmästaren står som högst ansvarig för aktiviteter.
Sexmästarna ansvarar för att nollning, kaktusgala, sittningar och evenemang av olika slag blir väl genomfört.
Ett gott råd är att planera saker i tid, eftersom Sexmästarnas fokus ligger på Meskalins evenemang så läggs mer eller mindre tid på styrelsearbete utefter dessa aktiviteter.
Dessa två sexmästar-poster rekommenderas för dig som gillar att engagera dig, lära känna mycket nya människor och samtidigt vill kunna festa och ha riktigt kul under ditt år i styrelsen!

KASSÖR
Som kassör är man den som ser till att budget samt in- och utbetalningar sker i tid. Hela ansvaret ligger dock inte på dig som kassör utan det delas solidariskt med övriga styrelsen och i synnerhet med ordförande och sexmästare. Som kassör kommer du att ha kontakt med banken och sköta det mesta som har med det att göra. Du kommer lägga budget för större evenemang som händer samt en del administrativt arbete kring exempelvis introduktionen.
Kassörsposten passar dig som har ett intresse för (och lite kunskap inom) ekonomi. Du bör tycka det är roligt att engagera dig då detta är en post som periodvis tar upp en hel del tid, mellan 2-8 timmar i veckan i snitt. Du kommer att ha stor inblick i föreningslivet och det är mycket kul.

VICE KASSÖR
Denna post är inte riktigt fastställd ännu men tanken är att Vice Kassör skall bistå och hjälpa Kassören i dess sysslor. Någon för kassören att bolla idéer och förslag med som kan hoppa in och styra upp saker om kassören är borta eller inte har möjlighet/tid.

SEKRETERARE
Som sekreterare har du som främsta uppgift att skriva protokoll vid styrelsemötena. Dessa ska sedan justeras och skrivas ut för att förvaras på kontoret. Det gäller alltså att du har koll på dina papper och en förmåga att vara lite strukturerad och organiserad. Utöver detta är man såklart engagerad och involverad i allt som styrelsen utför.

INFORMATION- OCH WEBBANSVARIG
Som informationsansvarig är du ansvarig för allt som har med information att göra. Du har ansvar för hemsidan och Meskalins konton på sociala medier, du ska se till att dessa är ständigt uppdaterade, ser snygga ut, är funktionella och innehåller aktuell information. Du ska också se till att Meskalins anslagstavla i skolan är uppdaterad. Kort och gott – du ska se till att information från Meskalin når ut till medlemmarna. Att vara informationsansvarig är en väldigt rolig post som passar dig som tycker det är kul med sociala medier och gillar att ha koll på vad som händer både inom föreningen och i resten av Kalmar studentliv. Det är mycket givande och precis som resterande poster får du en mycket bra inblick i föreningslivet.

SPONSORANSVARIG
Som sponsoransvarig är du ansvarig för att dra in sponsring till Meskalins olika Event. En väldigt bra möjlighet att komma i kontakt med näringslivet i Kalmar och man skapar goda kontakter.

UTBILDNINGSANSVARIG
Som utbildningsansvarig sitter man, utöver Meskalins styrelse, även med i kårens utbildningsutskott. I stora drag betyder det att det är utbildningsansvarig som ansvarar för att utbildning inom föreningen sköts. Studenter som inte är nöjda med sin utbildning eller något annat som rör utbildningen ska kunna vända sig till denna person som sedan ska ta det vidare till mötena med de andra utbildningsutskotten, som man kallas till ungefär två-tre gånger per termin.
Arbetsuppgifter:
* att delta i kårens utbildningsutskotts verksamhet, och deras möten.
* Att finnas för studenter om de har frågor angående sina studier och vara en mellanled mellan programansvarig och eleverna.

VI SER FRAM EMOT ERA ANSÖKNINGAR!

//MESKALINS STYRELSE