Rekommendationer

Kära Meskalinare nu är det snart torsdag vilket betyder VAL AV NY STYRELSE woho!

Klicka på länken för att läsa ansökningarna för de olika posterna.

Ansökningar 2013

Nedan följer rekommendationer gjord av valberedningen

Sökande till posten Ordförande:

– Caroline Lundholm
– Marie Ekstam
– Andreas Bäckström
– Christopher Valdmaa
– Wictor Thelin

Valberedningen rekommenderar: Caroline Lundholm
”Caroline har varit aktiv i Meskalin under hela sin studietid vid Linnéuniversitetet. Hon har en bra överblick på vad som har gjorts och vad som krävs av en ordförande.”


Sökande till posten Vice Ordförande:

– Marie Ekstam
– Wictor Thelin
– Andreas Bäckström
– Christopher Valdmaa
– Lisa Walder

Valberedningen rekommenderar: Marie Ekstam
”Valberedningen anser att Marie har visat på goda egenskaper och på stort engagemang under sin första termin som medlem i Meskalin, dessutom brinner hon för utbildningsfrågor vilket bör utvecklas inom Meskalin.”

Sökande till posten Sexmästare:

– Kajsa Palmqvist
– Cornelia Axelsson

Valberedningen rekommenderar: Kajsa Palmqvist
”Kajsa sitter i styrelsen nu, dock på en annan post. Hon har god insikt och många kontakter inom Kalmars studentliv. Valberedningen anser att Kajsa har visat prov på kompetens och drivkraft nog för att axla ansvaret som Sexmästare för Meskalin.”

Sökande till posten Vice Sexmästare:
– Cornelia Axelsson
– Kajsa Palmqvist
– Christopher Valdmaa
– Andreas Bäckström

Valberedningen rekommenderar: Cornelia Axelsson
”Cornelia har på bara en termin lyckats göra sig igenkänd av de flesta inom Meskalin men också bland andra föreningar. Hon har den drivkraft och glöd som Meskalins Sexmästeri behöver för att kunnat fortsätta gå framåt. I rollen som Vice Sex så kommer Cornelia kunna utvecklas och skaffa de kontakter som är nödvändiga för en sexmästare i ett senare skede.”

Sökande till posten Sexledarmot (4 st platser):

– Christopher Valdmaa
– Andreas Bäckström

Öppet för spontanansökan

Valberedningen rekommenderar: Christopher Valdmaa och Andreas Bäckström
”Christopher och Andreas är två killar som verkar tycka om att anordna roliga grejer (något vi vill ser mer av för Meskalins räkning).”

Sökande till posten Kassör:

– Wictor Thelin

Vakant

Valberedningen rekommenderar: Wictor Thelin
”Wictor har under det gångna året skött Meskalins ekonomi exemplariskt. Valberedningen ser ingen anledning att inte fortsätta använda sig av Wictors kompetens nu när det erbjuds.”

Sökande till posten Sponsoransvarig tillika Arbetsmarknadsansvarig

– Malin Préne
– Christopher Valdmaa
– Andreas Bäckström

Valberedningen rekommenderar: Malin Préne
”Malin har god insikt i vad posten innebär och har redan påbörjat arbetet med att leta kontakter för Meskalins räkning.”

Sökande till posten Informations- och Webbansvarig

– Charlotta Karlsson
– Lisa Walder

Valberedningen rekommenderar: Lisa Walder
”Lisa har kunskaper inom grafisk samt webbdesign. Hon vet hur man hanterar WordPress och har en del idéer om hur man ska optimera kommunikationen inom och utom Meskalin.”


Sökande till posten Sekreterare:
– Sophia Palmer
– Wictor Thelin

Valberedningen rekommenderar: Sophia Palmer
”Sophia påstår sig kunna skriva snabbt på en dator och har lovat att hon ska lämna in protokollen i tid.”

Sökande till posten Socialt utskott

– Jenny Nordstrand
– Christopher Valdmaa
– Andreas Bäckström

Valberedningen rekommenderar: Jenny Nordstrand.
”Jenny har insikt i vad posten innebär och har bra idéer om studenthälsa inom Meskalin, vilket valberedningen ser som något positivt.”

Internationellt Utskott:

Öppet för spontanansökan.