MESKALIN

KALMAR

Är du en av dem som undrar vad Meskalin är och vad föreningen kan göra för dig?

Meskalin är en förening för dig som läser:

Journalistik och medieproduktion (JOM)

Mediekreatörprogrammet (MEK)

Medieentreprenör (MEP)

STUDENTFÖRENINGEN

Journalistik & Medieproduktion

LÄS MER

Programmet vänder sig till dig som vill bli journalist och medieproducent, och som vill arbeta med text, bild, ljud och rörlig bild inom alla medier. Utbildningen ger dig en helhetssyn på medieverksamhet, medieproduktion och journalistik

Mediekreatörprogrammet

LÄS MER

Programmet för dig som vill bli mediekreatör och kommunikatör med kompetens att berätta och gestalta på ett strategiskt sätt i moderna medier.

Medieentreprenör

Denna utbildning fokuserar på ledarskap, demokrati och mänskliga rättigheter. Programmet rustar dig som framtida forskare, samhällsskildrare eller beslutsfattare för att på ett ansvarsfullt sätt kunna bidra till utveckling och reglering av medielandskapet. Detta utifrån demokratiska ideal och principer oavsett nationell och geografisk tillhörighet.

LÄS MER

STUDENTFÖRENINGEN

MESKALIN

KALMAR

Är du en av dem som undrar vad Meskalin är och vad föreningen kan göra för dig?Meskalin är en förening för dig som läser:

Journalistik och medieproduktion (JOM)

Mediekreatörprogrammet (MEK)

Medieentreprenör (MEP)