Våra utbildningar

Journalistik & Medieproduktion:

Programmet vänder sig till dig som vill bli journalist och medieproducent, och som vill arbeta med text, bild, ljud och rörlig bild inom alla medier. Utbildningen ger dig en helhetssyn på medieverksamhet, medieproduktion och journalistik

Journalistikstudier varvas med studier i medieproduktion. Undervisningen i journalistik (90 hp) och medieproduktion (90 hp) varvas under alla tre studieåren. Hos oss har du tillgång till det bästa som kan erbjudas i teknikväg – med moderna och välutrustade studior och miljöer.

Programmet har ett mångårigt samarbete med Sveriges Radio och Sveriges Television. Under tredje året får du professionsnära erfarenheter med projekt- och praktikkurser i nära samarbete med branschen. Eftersom utbildningen är bred och omfattar alla medier är du efter examen väl rustad för de journalistiska och gestaltande jobb som efterfrågas i mediebranschen.

 

Mediekreatörprogrammet:

Programmet för dig som vill bli mediekreatör och kommunikatör med kompetens att berätta och gestalta på ett strategiskt sätt i moderna medier.

Alla kommunicerar och det finns ett stort behov av människor som gör det bra, särskilt i dagens föränderliga medielandskap. För att arbeta kreativt med medier är det viktigt att du kan skapa högkvalitativt innehåll samtidigt som du kan analysera kommunikationens förutsättningar, risker och utmaningar. Hos oss arbetar du med olika medieuttryck och erbjuds möjlighet till specialisering inom t ex rörlig bild, ljud, grafisk produktion, illustration eller fotografi. Inom programmet ges ett strategiskt perspektiv på medier och kommunikation samtidigt som utbildningen präglas av yrkesetisk reflektion, kritiskt tänkande samt ett hållbarhetsperspektiv.

I programmet varvas ämnet medie- och kommunikationsvetenskap (90 hp) med ämnet medieproduktion (90 hp), och möjlighet till 10 veckors praktik och utlandstermin ges inom ramen för programmet.

 

Medieentreprenörsprogrammet:

Programmet riktar sig till dig som vill arbeta med att driva projekt och verksamheter inom medie- och kommunikationssektorn.

Inom mediebranschen sker förändringar snabbt. Därför behövs entreprenörer som har såväl välutvecklade färdigheter inom medieproduktion som en vetenskapligt grundad förståelse för medievärldens kommunikativa och ekonomiska förutsättningar. Här får du utbildning för att arbeta entreprenöriellt och hållbart med förändring, utveckling och nytänkande.

Programmet erbjuder en unik kombination av utbildning i medieproduktion och kunskap om medier och kommunikation samt grundläggande utbildning i företagsekonomi och en specialinriktning mot entreprenörskap inom mediesektorn. Dessutom ges du tillfälle att själv välja fördjupningsområde.

Programmet består av ämnena medie- och kommunikationsvetenskap (90 hp), medieproduktion (45 hp), och företagsekonomi och entreprenörskap (45 hp). Möjlighet till 10 veckors praktik och utlandstermin ges inom ramen för programmet.

 

Internationella samhällsstudier:

Programmet vänder sig till dig som vill studera internationella samhällsfrågor både ur ett samhällsvetenskapligt och ur ett humanistiskt perspektiv.

I en alltmer globaliserad värld behövs människor som kan analysera olika samhällsfenomen. Här kombinerar du studier i huvudämnet statsvetenskap med ämnen som samhällsfilosofi, idéhistoria och engelska. Du får en bred grund som ger verktyg för samhällsanalys. Du börjar med att läsa idéhistoria och samhällsfilosofi. Sedan följer tematiska studier som synliggör bakomliggande faktorer och klargör kulturella skillnader i internationella problemområden. Under hela utbildningen tränar du ditt kritiska tänkande. Genom programmets tvärvetenskapliga förhållningssätt får du en bred förståelse för både historiska och samtida samhällsfrågor. På en internationell arbetsmarknad är språkkunskaper nödvändiga. Under en hel termin läser du engelska med fokus på kommunikation i internationella sammanhang. Du har även möjlighet till utbytesstudier. Då läser du statsvetenskap vid ett utländskt universitet. Programmet kan också innehålla studieresor som anordnas i samarbete med studenterna.

 

Kulturarv i samtid och framtid:

Programmet präglas av tvärvetenskapliga och internationella perspektiv på kulturarvets betydelse i samtid och framtid.

Programmet inleds med en introduktion till kulturarv och kulturmiljö och en presentation av framtida karriärvägar. Under det första året vävs teori och praktik ihop och du studerar kulturarvets betydelse för kulturpolitik, regional ekonomi och samhällsutveckling. Utbildningen behandlar kultur- och stadslandskapets utveckling, upplevelseindustrin och den kulturella ekonomin, kulturmiljöpedagogik och kommunikation samt projektledning. De följande tre terminerna koncentrerar du dig på ett huvudområde. Möjliga huvudområden är arkeologi, historia, kulturgeografi och religionsvetenskap (vissa huvudområden läses i Växjö). Här finns också möjlighet att söka en termins studier på något utländskt universitet. Utbildningen avslutas med en hel termins praktik på en arbetsplats som du väljer i samråd med den ansvariga läraren. Här bidrar du till den pågående verksamheten och jobbar bland annat med ett projektarbete där du tillämpar din kunskap på en aktuell frågeställning inom kulturarvsområdet.

 

Visual Communication + Change

Den här utbildningen ger dig både en orientering i de stora globala frågeställningar som skakar världen idag och visuella redskap för att bringa ordning i informationsflödet och beröra människor på djupet.

Utbildningen är uppbyggd med teman och projekt där individuella arbeten varvas med grupparbeten och samarbeten med det omgivande samhället. Undervisningen på Visual Communication + Change sker på engelska och programmet har internationell antagning. Det betyder att du redan som student ingår i en grupp som präglas av mångfald och att du blir väl rustad för en internationell karriär.

 

Internationell Kommunikation:

Intagsstopp sedan hösten 2014.

 

Media Management:

Intagsstopp sedan hösten 2014

 

Reklam, visuell kommunikation och grafisk design:

Intagsstopp sedan hösten 2014