Styrelsen verksamhetsåret 2010-11

Meskalins styrelse verksamhetsåret 2010-2011

Ordförande
Sofia Gustafson

Vice Ordförande
Erik Danielsson

Sexmästare
Sofia Rydell

Vice Sexmästare
Vedrana Corluka

Kassör
Kajsa Lundberg

Sekreterare
Tomas Serholt

Ledamot tillika sponsoransvarig
Jesper Neij

Ledamot tillika sociala utskottet och skyddsombud
Stefan Ottosson

Ledamot tillika informationsansvarig
Jonatan Qvist

Ledamot tillika internationellt ansvarig
Axel Sjöström