Ordförande: Maja Iversen
Vice ordförande: Nora Nyman Alenäs
Kassör: Sanna Norlindh 
Vice kassör: Mikaela Bååth
Sponsoransvarig: Theodor Lihr
Utbildningsansvarig: Felicia Plåt
Informations- och webbansvarig: Chi Dang
Socialt ansvarig: Hellen Kesete
Sekreterare: Matilda Rydén
Sexmästare: Emelie Attari
Sexmästare: Emmy Naur

Sexmästeriet 2021:
Fadderledamot: Jennifer Andersson
Fadderledamot: Oscar Johannesson
Bokningsledamot: Julia Billmark
Spex och aktivitetsledamot: Emma Wallin
Kommunikationsledamot: Oscar Lagerstrand
Inköpsledamot: Moa Risberg

Övriga poster:
Valberedning: Sanna Andersson och Samuel Björn
Ekonomisk revisor: Alexander Svensson
Verksamhetsrevisor: Jasmin Akbarzadeh