Sök till STYRELSEN 2016

Det är hög tid att söka till Meskalins styrelse 2016. Var med och gör Linnéuniversitetets bästa studentförening ännu bättre!

Ansök senast 20 december till valberedningen@meskalin.se

Att sitta i Meskalins styrelse är en rolig bisyssla som gynnar både föreningen och dig själv. Du får erfarenhet av ideellt föreningsarbete, vilket är meriterande i ditt CV och inte minst lär du känna massor av sköna människor i Kalmars studentliv.
Som styrelsemedlem krävs ett visst mått av engagemang, då styrelsen i mångt och mycket är som ett team. Utöver de uppgifter som beskrivs nedan ska styrelsemedlemmar vara beredda att ibland ställa upp för Cårhuset och Sjösjukan, då Meskalin är en viktig del för att dessa fantastiska ställen ska gå att driva.

Här följer de befattningar som går att söka till:

Ordförande
Ordföranden är Meskalins ansikte utåt. Det är ordföranden som ser till att styrelsens möten och arbete sköts på ett bra sätt. Ordföranden ska med hjälp av kassören hålla god kontroll på ekonomin. Dessutom ska ordföranden se till att budgeten hålls. Ordföranden bör vara ett känt ansikte för alla institutionens medlemmar.

Vice ordförande
Vice ordförande ska kunna hoppa in om ordinarie ordförande är otillgänglig. Därför behöver vice ordförande vara väl insatt i styrelsens arbete samt förberedd för att axla det ansvar som tillkommer ordförandeposten.

Sexmästare (2 st)
Sexmästarna är de personer som håller i de flesta aktiviteter som arrangeras av föreningen; nollningen och sittningar etc. Sexmästarna bör vara utåtriktade personer och ett stort kontaktnät är en stor fördel. De ska ha lätt för att delegera arbete och behöver vara socialt kompatibla med alla slags människor. Sexmästarna ska göra sig kända bland studenterna, då de fungerar som ett nav i de flesta sociala sammanhang.

Kassör
Kassören sköter ekonomin och samarbetar med ordförande om detta. Det är även kassören som handhar de flesta inköp. Budgetar för våra olika områden ska uppföras tillsammans med de olika styrelseledamöterna som är ansvariga för respektive område. Kassören ser till att bokföringen sköts under året och att upprätta bokslut och budget vid årsskiftet.

Informations- och webbansvarig
Informations- och webbansvarig sköter merparten av Meskalins kommunikation utåt. Det innefattar att hålla medlemmarna informerade om vad styrelsen och föreningen hittar på via hemsidan, sociala medier samt affischer och dylikt. Hen bör även sköta det grafiska arbetet som till exempel trycksaker och eventbilder.

Sekreterare
Sekreteraren ska skriva protokoll vid styrelsemötena. Sekreteraren ska hålla koll på bordlagda ärenden och se till att de kommer upp vid rätt tillfälle. Sekreteraren ska se till att protokollen justeras. Sekreteraren ska se till att genomförandet av besluten sker av beslutad person.

Utbildningsansvarig
Som utbildningsansvarig sitter man, utöver Meskalins styrelse, även med i kårens utbildningsutskott. I stora drag betyder det att det är utbildningsansvarig som ansvarar för att utbildning inom föreningen sköts. Studenter som inte är nöjda med sin utbildning eller något annat som rör utbildningen ska kunna vända sig till denna person, som sedan ska ta det vidare till mötena med de andra utbildningsutskotten.

Sponsoransvarig
Som sponsoransvarig är du ansvarig för att dra in sponsring till Meskalins olika event. En väldigt bra möjlighet att komma i kontakt med näringslivet i Kalmar och man skapar goda kontakter.

Socialt ansvarig
Hjälper sexmästeriet och sexmästarna. Ansvarar för jobbare på sittningar, egna och om andra föreningar vill köra utbyte etc. Ska ha bra kontakt med Cårhuset och Sjösjukan och de andra föreningarna. Utlyser jobbare till Cårhuset och Sjösjukan. Ska jobba själv ibland och även se till att styrelsen jobbar pass.

Vi ser fram emot era ansökningar!