Ordförande: Sofia Shafi
Vice ordförande: Gloria Bencic
Kassör: Alexander Ekman
Vice kassör: Elias Holgersson
Sponsoransvarig: Alexander Jonsson
Utbildningsansvarig: Cajsa Olsson
Informations- och webbansvarig: Lukas Johansson
Socialt ansvarig: Klara Karlsson
Sekreterare: Laura Jovanovic
Kårhusansvarig: Ella Andersson

Sexmästeriet 2023:
Sexmästare: Andrea Von Walden
Sexmästare: Elina Gustafsson
Fadderledamot: Elin Bolander
Fadderledamot: Linus Häggblom
Bokningsledamot: Wilma Broberg
Spex och aktivitetsledamot: Ludwig Nordqvist
Kommunikationsledamot: Mathias Helin
Inköpsledamot: Julia Timhagen

Övriga poster:
Valberedning: Cornelia Olsson och Victoria Morand
Ekonomisk revisor: Lisa Strindhag
Verksamhetsrevisor: Josefine Johansson