Ordförande: Josefine Johansson
Vice ordförande: Mattiece Cortez
Kassör: Cornelia Olsson
Vice kassör: Loke Johansson
Sponsoransvarig: Tova Lindahl
Utbildningsansvarig: Moa Andersson
Informations- och webbansvarig: Agnes Nielsen
Socialt ansvarig: Simon Arenäs
Sekreterare: Moa Jonsson
Sexmästare: Axel Ivarsson
Sexmästare: Emilia Siklund

Sexmästeriet 2022:
Fadderledamot: Victoria Morand
Fadderledamot: Felicia Flink
Bokningsledamot: Lisa Strindhag
Spex och aktivitetsledamot: Linnea Liljedahl
Kommunikationsledamot: Bejto Demiri
Inköpsledamot: Ella Hemdal Synnelius

Övriga poster:
Valberedning: Jennifer Andersson och Niklas Vendelbo
Ekonomisk revisor: Sanna Norlindh
Verksamhetsrevisor: Maja Iversen