Ordförande: Maja Berg
Vice ordförande: Sebastian Steen
Sekreterare: Jasmin Akbarzadeh
Kassör: Alexander Svensson
Vice kassör: Karl Paulsen
Informationsansvarig: Josefine Albansson
Socialt ansvarig: Mathias Reinius
Utbildningsansvarig: Ndey Emma Ndaw
Sponsoransvarig:
Sexmästare: Max Ingner
Sexmästare: Evelina Milerud

Sexmästeriet 2020:
Fadderledarmot: Isaac Turner
Fadderledarmot: Emelie Wilhelmsson
Bokningsledamot: Elliot Klint
Spex- och aktivitetsledamot: Filippa Lundberg Blixt
Kommunikationsledamot: Fanny Olsson
Inköpsledamot: Tobias Svensen

Övriga poster:
Valberedning: Jimmy Roth och Daniel Marsfeld
Verksamhetsrevisor: Anton Toft
Ekonomisk revisor: Keän Dam